Meni Zapri

Digitalna orodja

Vodič po digitalnih orodjih za nevladne organizacije

Pregled aktualne ponudbe

V sklopu nacionalne konference Digitalna orodja in pomoč ZA NVO smo vam predstavili 35 digitalnih orodij/rešitev/storitev. 

PPTX vodič po digitalnih orodjih je bil predstavljen na konferenci, kjer so orodja razvrščena glede na ključno karakteristiko. Pregled orodji po karakteristikah je predstavljen v obliki večih tabel. Posamezna orodja so predstavljena individualno.

Pregled orodij glede na karakteristike

Predstavitev posameznih digitalnih orodij in rešitev

  • Išči

  • Kategorije

CRM sistem Društva Viljem Julijan

Rešitev za digitalizacijo organizacije – interna rešitev Skupen ekipni koledar. SMS obveščanje, newsletter obveščanje. Centralna podatkovna baza uporabnikov.

Digitalni fitnes dolgožive družbe “Di-FIT”

Interaktivna spletna platforma www.e-tecaji.com je namenjena različnim ranljivim skupinam, primarno pa naslavlja digitalizacijo in starejše s poudarkom na medgeneracijskem druženju. Gre torej tudi za medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami v kontekstu digitalizacije.

Digitalni program MEPI

Baza sodelujočih oseb, spremljanje aktivnosti udeležencev in mentorjev (dnevnik aktivnosti), pridobivanje povratne informacije, intranet za mentorje, digitalni workflowi za pripravo najpogosteje uporabljanih dokumentov

Digitalni spletni distributer glasbe

S projektom želimo povečati dostopnost slovenske glasbe skozi digitalne platforme in povečati interes slovenskih glasbenih NVO po vpeljavi in uporabi digitalnih storitev za distribucijo glasbe.

Duri

Spletni portal Duri je vseslovenska platforma za podporo in razvoj kulturne dediščine. Na portalu se pletejo vezi posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo dediščino, predstavljene so priložnosti za prostovoljsko udejstvovanje, ob obilici drugih zanimivih vsebin pa so uporabnikom na voljo tudi spletni tečaji in individualna podpora pri razvoju lastnih projektov.

e-arhiv uporabnikov DPČ 2.0

Dostopnost za različne namene, predvsem pa za statistično obdelavo podatkov, spremljanje uspešnosti uporabnikov, spremljanje uporabnikov po regijah ipd. Orodje je namenjeno interni uporabi Društva Projekt človek.

e-Nefiks

Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence.

e-Rk pomoči

Povečati dostopnost do storitev RK in poenostaviti proces pridobivanja pomoči uporabnikom. Zaposlenim poenostaviti delo in skrajšati čas za opravljanje administracije.

eSOS – Spletna prepoznava socialnih stisk

Aplikacija eSOS je namenjena prepoznavi treh najpogostejših socialnih stisk, to so težave v medosebnih odnosih, duševne stiske in stiske v družinah zaradi posledic zasvojenosti osebno, ali kot družinski član. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno pet minut in ob koncu izpolnjevalec pridobi rezultat s priporočili, kaj so naslednji možni koraki. Pridobi tudi možnost, da se naroči na informativni pogovor ali svetovalni pogovor k specializiranemu psihoterapevtu.

Linija Spregovori!

Linija Spregovori! je digitalna platforma s področja žvižgaštva in omogoča notranjo prijavo suma nepravilnosti v organizacijah v javnem in zasebnem sektorju, ki so zavezanci po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.

Ljubljana mesto učenja

Platforma Mesto učenja spreminja mesta v uspešne učne ekosisteme. Učenci, organizacije in javne ustanove lahko mapirajo učne priložnosti, združujejo lokalne in digitalne izkušnje preko seznamov predvajanja in izdajajo ali prejemajo digitalne Odprte Značke za prepoznavo in beleženje učenja in dosežkov.

Na-prostem.si

Omogočanje prostega dostopa do zaupanja vrednih odprtokodnih programov in storitev ter izvajanje usposabljanj za njihovo praktično uporabo za NVO in njihove uporabnike.

Najdi.se

Je vstopna točka za orientacijo pri naslavljanju različnih duševnih stisk, izzivov in motenj pri mladih.

Odprti računi

Brezplačna aplikacija Odprti računi za NVO vam omogoča, da s proaktivno finančno transparentnostjo delovanja krepite zaupanje v vaše delo. Vi vnesete podatke, aplikacija pa jih sistematizira in prikaže na javnosti prijazen in razumljiv način. Tako lahko brez programerskega znanja in z malo vloženega časa izboljšate transparentnost svoje organizacije!

Planinstvo 4.0

Takojšna informacija o obisku na planinskih poteh na petih vzorčnih mestih po Sloveniji (Lovrenška jezera, Kum, Osp, Storžič, Vršič). Podatkovna baza (arhiv meritev na intrevale 30 min vsak dan od sredine leta 2022), zdrževanje lokacijskih podatkov s strani zunanjega partnerja – TNP, združevanje podatkov vremena in gorskih nesreč, itd.

Pomagajmo.io

Orodje za transparentno spletno zbiranje sredstev – fundraising.

Povezani v prostovoljstvu

Spletna aplikacija za prostovoljce, s pomočjo katere bodo lažje beležili in poročali opravljene prostovoljske ure, hitreje dostopali do prostovoljskih dogovorov in potrdil, lažje koristili morebitne bonitete, namenjene prostovoljcem ter učinkoviteje komunicirali z ostalimi prostovoljci v skupini ter z mentorjem.

Razvoj komunikacijskih sposobnosti Rdečega križa Slovenije

Obveščanje o dogajanju, sprejetih dokumentih, dokumentih v pripravi, organizacijsko – logističnih vidikih RKS ter drugih tekočih vsebinah, ki ne zadevajo splošne javnosti. Hitrost prenosa podatkov med zaposlenimi znotraj organizacije, vsebinska enotnost dokumentov, do katerih se dostopa, neomejena časovna dostopnost dokumentov, arhiviranje dokumentov, zniževanje stroškov.

Sistem za upravljanje z NVO

Sistem za upravljanje z NVO omogoča naslednje storitve: vnos in vodenje dokumentov z vključenim optičnim prepoznavanjem dokumentov, SMS in e-poštno obveščanje, vodenje osebnih in drugih evidenc, upravljanje s sponzorskimi akcijami, vodenje projektov, upravljanje z dogodki, izdajanje potnih nalogov, izdajanje računov …

Tekmujem v znanju

Digitalna rešitev omogoča enostaven in pregleden vmesnik, koledar vseh pomembnih tekmovanj iz različnih znanj na enem mestu, osebne izkaznice tekmovanj, enostavno iskanje.

Vprašaj državo

Digitalna rešitev ponuja preprosto orodje za vstopanje v stik z javnimi organi in pošiljanje zahtevkov za informacije javnega značaja.

Zapisi spomina

Aplikacija omogoča beleženje in objavljanje ustnih pričevanj starejših, s tem njihovo vključevanje in obenem ohranjanje ustnega izročila, ki bi sicer šlo v pozabo.