Meni Zapri

Digitalizacija Košarkarske zveze Slovenije in partnerjev

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

  • Vzpostavitev digitalnega zapisnika (rezultat v živo, poročilo o tekmah); osnova platforme digitalnega zapisnika je že narejena, sedaj smo v fazi testiranja in implementacije v enoten sistem. Ta izboljšana storitev bo vplivala predvsem na sodnike in statistike, saj bodo sedaj lahko vse podatke vnašali direktno v sistem. S tem jim bo privarčevanega veliko časa, ki so ga po tekmi namenili prepisovanju podatkov iz fizične oblike v digitalno obliko.
  • Digitalizirana registracija tekem, delegiranje sodnikov, preverjanje licenc trenerjev in pomožnih sodnikov. Trenutno se vse našteto vodi ročno v fizični obliki, kar je časovno zamudno, prav tako pa lahko vodi v napake, saj se lahko zgodi, da se pri preverjanju licenc spregleda datum veljavnosti in tako ekipo vodi nekdo, ki licence sploh nima.
  • Urejanje prvih registracij igralcev, administracija prestopov in presoj igralcev, izvajanje nadzora nad ustreznostjo igralcev. Trenutno registracija igralcev poteka tako, da morajo igralci oziroma klubi pošiljati obrazce po pošti. Enako je tudi pri prestopih ter presojah igralcev. Z novim sistemom jim bo ta storitev omogočena v digitalni obliki, kar bo privedlo do lažje registracije in hitrejšega postopka. Sistem za registracije želimo tudi povezati s sistemom Olimpijskega komiteja Slovenije.
  • Ustvarjanje tekmovanj, vnos in registracija tekem, razporedi tekem, lestvice, urniki tekem, prestavljanje, delegiranje sodnikov in vsi ostali postopki vezani na izpeljavo tekem
  • Prijava na tabore KZS, ki končnemu uporabniku omogoča brezpapirno prijavljanje na tabore in vse administrativne postopke v digitalni obliki
  • Sistem za članstvo trenerjev v Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, ki omogoča spremljanje članstva, usposobljenosti, prijave na klinike, seminarje, preverjanje pogojev za pridobitev licence. Sistem trenutno deluje ampak ni povezan v celoten sistem KZSja. Sistem bi bilo potrebno nadgraditi z možnostjo online seminarjev z novimi video vsebinami.
  • Vzpostavitev novega sistema za licenciranje košarke 3×3. So ločena disciplina, ki potrebuje svoj sistem vodenja tekmovanj, registracije igralcev in digitalni zapisnik. Z novim sistemom bo olajšano delo vsem igralcem, klubom, sodnikom in statistikom, ki delujejo v košarki 3×3.
  • Vzpostavitev digitalnega arhiva, kjer bi bili indeksirani in shranjeni vsi dokumenti ter slike. S tem bi zagotovili preglednosti in enostavno dostopnost do celotnega gradiva KZS.
  • Nova spletna stran, ki bi bila optimizirana za črpanje podatkov iz novega sistema. Stran bo tako omogočala dodatne storitve za končne uporabnike (navijače, trenerje, sodnike, pomožne sodnike)
  • Digitalna registracija prostovoljcev

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (5) Šport, rekreacija

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Košarkarska zveza Slovenije

Projektni partnerji:
Združenje košarkarskih trenerjev Slovenije, Društvo pomožnih sodnikov in statistikov v košarki

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Rešitev zagotavlja prehod iz analognega (v papirnati obliki) poslovanja društev in zveze na več področjih v digitalno obliko poslovanja (vodenje zapisnikov na tekmah, registracije igralcev, prestopi itd ... ).

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev), Zaposlenim v organizacijah, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju

Strošek za uporabo:
Interna rešitev

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Delno
Zmanjša količino dela uporabnikov:Delno

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: