Meni Zapri

Digitalizirajmo lokalno turistično vsebino

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Nabor turistične ponudbe Slovenije na enem spletnem portalu in mobilni aplikaciji Slovenski turistični vodnik ter možnost kreiranja izletov po svoji želji.

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (8) Informacijska družba, digitalizacija

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Turistična zveza Slovenije

Projektni partnerji:
Hiša!, Društvo za ljudi in prostore, so.p

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
- nagovoriti Zavode za turizem, društva in turistične ponudnike da turistično ponudbo vnesejo v spletno aplikacijo, skrb za ažuriranje podatkov, nagovoriti širšo javnost da kreira svoje izlete po Sloveniji na spletni aplikaciji in jih prenese na mobilno aplikacijo Slovenski turistični vodnik

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev), Naši organizaciji (interna rešitev) z možnostjo prilagoditve za druge organizacije, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...), posameznikom

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:
DA

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Delno
Zmanjša količino dela zaposlenih:Delno
Zmanjša količino dela uporabnikov:Ne

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: