Meni Zapri

Digitalni fitnes dolgožive družbe "Di-FIT"

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Razvoj socialnih programov oz. zagotavljanje brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, invalide, ranljive zaposlene, brezposelne osebe, mlade,…) je ključna dejavnost društva NOVUS že od samega začetka izvajanja aktivnosti pred 30 leti.

Interaktivna spletna platforma www.e-tecaji.com je namenjena različnim ranljivim skupinam, primarno pa naslavlja digitalizacijo in starejše s poudarkom na medgeneracijskem druženju. Gre torej tudi za medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami v kontekstu digitalizacije.

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (9) Dolgoživa družba

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Društvo NOVUS

Projektni partnerji:
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Društvo upokojencev Velenje

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Krepitev digitalnih kompetenc tako pri NVO kot tudi njihovih uporabnikih, katerih ključna ciljna skupina in deležniki so starejši in s tem vplivati na večjo digitalno vključenost, ki je povezana tako s socialno interakcijo kot tudi socialno vključenostjo, s tem pa posredno vplivati tudi na mentalno aktivnost in zdravje uporabnikov.

Digitalna rešitev je namenjena:
Zaposlenim v organizacijah, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Ne
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Ne
Zmanjša količino dela zaposlenih:Delno
Zmanjša količino dela uporabnikov:Delno

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: