Meni Zapri

DIGITALNO VKLJUČENI – Medgeneracijska sinergija v digitalnem učnem okolju za kakovostno staranje

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Osrednje orodje za spodbujanje starejših k digitalni vključenosti z njim prijazno vsebino in obliko, medgeneracijska virtualna srečanja.

Vsebina: smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki, itd. za različna področja:

  1. Digitalna znanja: uporaba računalnika, pametnega telefona, tablice, e-pošte, komunikacija na daljavo, digitalna fotografija, uporaba pametnih telefonov in tablic.
  2. Znanja za uporabo e-storitev kot npr. e-zdravje, e-bančništvo, e-uprava, e-oskrba, eZPIZ, spletni nakupi
  3. Aktivno in zdravo staranje kot npr. upokojevanje in zaposlovanje starejših, dolgotrajna oskrba, rekreacija in zdrava prehrana, prostovoljstvo, starizem in človekove pravice, ustvarjalnosti starejših, prometna varnost starejših, bivalni standard starejših
  4. Organizacija in izvedba virtualnih srečanj

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (10) Prostovoljstvo

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Zveza društev upokojencev Slovenije

Projektni partnerji:
projektna partnerja Simbioza Genesis in Zavod IZRIIS, razvijalec platforme Foreach Labs

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
digitalna vključenost in digitalna pismenost starejših,

Digitalna rešitev je namenjena:
Članom / uporabnikom organizacij

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Delno
Krajša administrative postopke:Ne
Zmanjša količino dela zaposlenih:Ne
Zmanjša količino dela uporabnikov:Ne

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: