Meni Zapri

eSOS - Spletna prepoznava socialnih stisk

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

O osebnih problemih večina ljudi težko spregovori in se zato z njimi tudi ne sooči pravočasno. Razlogi za to so pomanjkanje informacij, nepoznavanje rešitev za nastale težave, zanikanje težav, sram ali strah, da bi za njihove težave izvedeli drugi.
Da bi bila svetovalna pomoč bolj dostopna, so tri Karitas organizacije v Sloveniji razvile aplikacijo, ki prepoznava tveganja za pogoste socialne stiske. Sestavljena je iz več vprašanj in ob koncu predlaga možne rešitve.
Aplikacija eSOS je namenjena prepoznavi treh najpogostejših socialnih stisk, to so težave v medosebnih odnosih, duševne stiske in stiske v družinah zaradi posledic zasvojenosti osebno, ali kot družinski član. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno pet minut in ob koncu izpolnjevalec pridobi rezultat s priporočili, kaj so naslednji možni koraki. Pridobi tudi možnost, da se naroči na informativni pogovor ali svetovalni pogovor k specializiranemu psihoterapevtu.
Vprašalnik je popolnoma anonimen in brezplačen. Brezplačna so tudi spletna srečanja s strokovnjaki. Tako izpolnjevanje vprašalnika kot svetovanja potekajo na spletni strani: https://esos.karitas.si.

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (1) Sociala

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Slovenska karitas

Projektni partnerji:
Zavod Pelikan - Karitas, Škofijska karitas Ljubljana

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Predsodke, strahove pred osebnimi stiskami, nedostopnost zaradi finančne ogroženosti, nedostopnost zaradi izoliranosti/invalidnosti, neinformiranost, kam in kdaj po pomoč v socialnih stiskah, dvig motivacije, da človek pravočasno poišče socialno-psihološko pomoč, še posebej v duševnih stiskah, težavah v medosebnih odnosih in ob zasvojenosti z alkoholom.

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev) z možnostjo prilagoditve za druge organizacije, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:
DA

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Ne
Zmanjša količino dela uporabnikov:Ne

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: