Meni Zapri

Ljubljana mesto učenja

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Platforma Mesto učenja spreminja mesta v uspešne učne ekosisteme. Učenci, organizacije in javne ustanove lahko mapirajo učne priložnosti, združujejo lokalne in digitalne izkušnje preko seznamov predvajanja in izdajajo ali prejemajo digitalne Odprte Značke za prepoznavo in beleženje učenja in dosežkov.

***

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Zavod TiPovej!

Projektni partnerji:
v sodelovanju z Uradom za mladino MOL

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Platforma mesto učenja uporabljajo najnovejšo tehnologijo za mapiranje učnih priložnosti in ponudbo lokalnih ter digitalnih izkušenj, ki jih lahko združujemo v učne sezname predvajanja ter uporabljamo digitalne učne značke za priznavanje učenja in dosežkov. Naslavlja potrebo po enakomernejšem dostopu do izobraževalnih priložnosti, povezovanje različnih vrst učenja, dvig zavesti o pomembnosti beleženja in priznavanja neformalno pridobljenega znanja, spodbujanje aktivnega državljanstva in aktivno vključevanje mladih v sooblikovanje svojih učnih, državljanjskih ter kariernih poti.

Digitalna rešitev je namenjena:
Zaposlenim v organizacijah, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...), Javni upravi in mestu

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Ne
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Zelo
Zmanjša količino dela uporabnikov:Ne

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: