Meni Zapri

Odprti računi

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Enostaven in transparenten prikaz delovanja nevladnih organizacij

Brezplačna aplikacija Odprti računi za NVO vam omogoča, da s proaktivno finančno transparentnostjo delovanja krepite zaupanje v vaše delo. Vi vnesete podatke, aplikacija pa jih sistematizira in prikaže na javnosti prijazen in razumljiv način. Tako lahko brez programerskega znanja in z malo vloženega časa izboljšate transparentnost svoje organizacije!

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (8) Informacijska družba, digitalizacija

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Danes je nov dan

Projektni partnerji:
Servis 8, Društvo Organizacija za participatorno družbo, Zveza društev Mladinski center Postojna

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Znotra projekta razvijamo 2 digitalni rešitvi. Odprti računi za NVO, ki naslavlja problem netransparentnosti poslovanja NVO in napadov na NVO ter Odprti računi za občine, ki naslavlja problem netransparentnega finančenga poslovanja občin.

Digitalna rešitev je namenjena:
Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Ne
Zmanjša količino dela zaposlenih:Delno
Zmanjša količino dela uporabnikov:Zelo

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: