Meni Zapri

Povezani v prostovoljstvu

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Tekom projekta bomo razvili spletno aplikacijo za prostovoljce s pomočjo katere bodo lažje beležili in poročali opravljene prostovoljske ure, hitreje dostopali do prostovoljskih dogovorov in potrdil, lažje koristili morebitne bonitete, namenjene prostovoljcem ter učinkoviteje komunicirali z ostalimi prostovoljci v skupini ter z mentorjem. Vzpostavili bomo spletno aplikacijo za vodenje evidenc za prostovoljske organizacije, ki bo omogočala poenoteno in hitrejše poročanje prostovoljskih ur financerjem in Ajpesu, lažje beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc ter veščin, lažje ustvarjanje dogovorov, potrdil ter neposredno spletno komunikacijo s prostovoljci.

Nadalje bomo vzpostavili spletna iskalnika prostovoljskih del in prostovoljskih organizacij za Maribor in Novo mesto, s povezavo na nacionalni iskalnik (prostovoljstvo.org), s čimer bomo poskrbeli za boljšo promocijo prostovoljstva v družbi in tudi hitrejše in lažje dostopanje do informacij o ponujenih prostovoljskih delih v lokalnih okoljih. Tekom projekta bomo v vseh slovenskih regijah izvedli usposabljanja za uporabo novih digitalnih rešitev za prostovoljske organizacije, s čimer bomo poskrbeli, da bodo tako prostovoljske organizacije, kot tudi prostovoljci, že tekom projekta vešči njihove uporabe.

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop A, področje (10) Prostovoljstvo

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Slovenska filantropija

Projektni partnerji:
Pekarna Magdalenske mreže, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela NM

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Aplikacija: - Pomanjkanje koordinatorjev prostovoljskih aktivnosti znotraj organizacij (urejanje evidenc, izdajanje potrdil, beleženje kompetenc, pripravljanje urnikov akcij, izdelovanje poročil....) - Pregled prostovoljcev nad lastnim prostovoljskim delom (oddajanje ur, dnevnikov, prejemanje potrdil...) - Lažje komuniciranje (aplikacija za komuniciranje z mentorjem in drugimi prostovoljci) Lokalna brskalnika: - hitro iskanje lokalnih potreb po prostovoljstvu, organizacij, novic, aktualnega - povezovanje z občinami, lokalnimi skupnostmi

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev) z možnostjo prilagoditve za druge organizacije, Zaposlenim v organizacijah, Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba za končne uporabnike

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Ne
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Zelo
Zmanjša količino dela uporabnikov:Zelo

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: