Meni Zapri

Razvoj komunikacijskih sposobnosti Rdečega križa Slovenije

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Obveščanje o dogajanju, sprejetih dokumentih, dokumentih v pripravi, organizacijsko – logističnih vidikih RKS ter drugih tekočih vsebinah, ki ne zadevajo splošne javnosti. Hitrost prenosa podatkov med zaposlenimi znotraj organizacije, vsebinska enotnost dokumentov, do katerih se dostopa, neomejena časovna dostopnost dokumentov, arhiviranje dokumentov, zniževanje stroškov.

***
Digitalna rešitev je bila razvita preko Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter večjo vključenost v informacijsko družbo, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Sklop B, področje (1) Sociala

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Rdeči križ Slovenije

Projektni partnerji:

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
Preglednost delovanja RKS, posodobitev vizualne podobe RKS in interna komunikacija preko spletne administracije.

Digitalna rešitev je namenjena:
Naši organizaciji (interna rešitev), Naši organizaciji (interna rešitev) z možnostjo prilagoditve za druge organizacije, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Interna rešitev

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Ne
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Zelo
Zmanjša količino dela zaposlenih:Zelo
Zmanjša količino dela uporabnikov:Zelo

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: