Meni Zapri

Zapisi spomina

>>> Nazaj na DIGITALNA ORODJA

Aplikacija omogoča beleženje in objavljanje ustnih pričevanj starejših, s tem njihovo vključevanje in obenem ohranjanje ustnega izročila, ki bi sicer šlo v pozabo.

Projekt omogoča:

➢ družbeno-koristno uporabo IKT in digitalno opismenjevanje starejših;
➢ krepitev sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj med generacijami;
➢ pozitiven vpliv na razumevanje družbene vloge starejših (starejši kot nosilci in izpričevalci spomina, modrosti) in preprečevanje staromrzništva;
➢ dvig kakovosti življenja in dostojanstveno staranje s tem z vrnitvijo občutka prispevanja družbi, koristnosti;
➢ prostovoljsko udejstvovanje starejših s pričevanji o preteklosti;
➢ krepitev zavedanja med starejšimi in v širši javnosti o vrednosti in o pomenu ustnega izročila

***

Glavni nosilec digitalne rešitve:
Zavod Dobra pot

Projektni partnerji:

Izzivi, ki jih digitalna rešitev rešuje:
digitalno opismenjevanje starejših, krepitev medgeneracijskih vezi, digitalizacija ustnega izročila, ohranjanje dediščine

Digitalna rešitev je namenjena:
Članom / uporabnikom organizacij, Prostovoljcem v organizacijah, Organizacijam v sektorju, Zunanjim uporabnikom storitev (npr. občine, šole, gospodarstvo,...)

Strošek za uporabo:
Brezplačna uporaba

Možnost prilagoditve za drugo organizacijo:

Prednosti digitalnega orodja

Nova aplikacija:Da
Povečuje dostopnost širšemu občinstvu:Zelo
Krajša administrative postopke:Ne
Zmanjša količino dela zaposlenih:Ne
Zmanjša količino dela uporabnikov:Delno

Dostopnost orodja na različnih napravah

Osebni računalnik:
Pametni telefon:
Pametna tablica:
TV sprejemnik:
Mutimedijska tabela: