Meni Zapri

Digitala orodja – kategorija: Reševanje socialnih stisk

Reševanje socialnih stisk

Najdi.se

Je vstopna točka za orientacijo pri naslavljanju različnih duševnih stisk, izzivov in motenj pri mladih.

Preberi več »

eSOS – Spletna prepoznava socialnih stisk

Aplikacija eSOS je namenjena prepoznavi treh najpogostejših socialnih stisk, to so težave v medosebnih odnosih, duševne stiske in stiske v družinah zaradi posledic zasvojenosti osebno, ali kot družinski član. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno pet minut in ob koncu izpolnjevalec pridobi rezultat s priporočili, kaj so naslednji možni koraki. Pridobi tudi možnost, da se naroči na informativni pogovor ali svetovalni pogovor k specializiranemu psihoterapevtu.

Preberi več »

Digitalni fitnes dolgožive družbe “Di-FIT”

Interaktivna spletna platforma www.e-tecaji.com je namenjena različnim ranljivim skupinam, primarno pa naslavlja digitalizacijo in starejše s poudarkom na medgeneracijskem druženju. Gre torej tudi za medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja med generacijami v kontekstu digitalizacije.

Preberi več »

e-arhiv uporabnikov DPČ 2.0

Dostopnost za različne namene, predvsem pa za statistično obdelavo podatkov, spremljanje uspešnosti uporabnikov, spremljanje uporabnikov po regijah ipd. Orodje je namenjeno interni uporabi Društva Projekt človek.

Preberi več »

e-Rk pomoči

Povečati dostopnost do storitev RK in poenostaviti proces pridobivanja pomoči uporabnikom. Zaposlenim poenostaviti delo in skrajšati čas za opravljanje administracije.

Preberi več »