Meni Zapri

Izpostavljamo

»12 regionalnih stičišč v sodelovanju z NVO-ji in drugimi partnerji v okolju že od leta 2008
piše uspešne zgodbe. Poglejte jih nekaj …«

Šola za župane

Gre za pobudo, ki je bila organizirana s strani vseh 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah 2018. Z županskimi kandidati in kandidatkami ter njihovimi štabi smo bili predstavniki lokalne skupnosti, nevladne in druge organizacije »sošolci«.

NVO v savinjski regiji so izbrale temo usposabljanja

Nevladne organizacije v savinjski regiji so izrazile željo, da se želijo okrepiti na področju spletnega marketinga in priprave učinkovitih komunikacijskih kampanj za svoje ciljne skupine. Regionalno stičišče Novus je tako zanje organiziralo usposabljanje na to temo.

Pozabljena polovica Novega mesta

Projekt se je lotil lokalnega izziva na način in z rezultati, kot jih zagovarja Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije: s povezovanjem NVO in ostalih organizacij, z vključevanjem javnosti in z vzpostavljanjem novih produktov.

Pozabljena polovica Novega mesta želi izpostaviti zgodovinsko spregledane pomembne ženske iz preteklosti mesta.

Dobrodelna akcija #podarizvezek

LRF za Pomurje v okviru programa Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja na pobudo društva Pomagajmo odprtih src za otroke iz socialno ranljivih skupin iz Pomurja vsako leto organizira dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin #podarizvezek. Namen akcije je tudi krepitev družbene odgovornosti in čezsektorsko povezovanje podjetij, javnih institucij, nevladnih organizacij, medijev in posameznikov.

Vključevanje priseljenk

V okviru stičišča nevladnih organizacij s povezovanjem institucij in z grajenjem skupnosti celostno naslavljamo izzive migracij in vključevanja.

Posavski konzorcij NVO za večjo vključenost ranljivih skupin

V konzorciju smo zbrali pet nevladnih organizacij, ki so se ukvarjale vsaka s svojimi ranljivimi skupinami, predvsem na področju mladih in sociale. Skozi partnerstvo so se združili, integrirali svoje storitve, jih optimalno prilagodili in naredili dostopne za širši krog uporabnikov.

Narišimo obalo

Kulturno izobraževalno društvo PiNA smo 21. septembra 2018 v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018 organizirali prvo akcijo množičnega skupnostnega načrtovanja prostora v obalno-kraški regiji in eno večjih nasploh v Sloveniji – NARIŠIMO OBALO.

Uvedba participativnega proračuna v Mestni občini Maribor

Na Zavodu PIP smo se v programu Regionalnega stičišča NVO Podravja lotili uvedbe participativnega proračuna v Mestni občini Maribor kot največji občini, ki bo odslej vpisana na zemljevid občin s tem mehanizmom vključevanja in sodelovanja občanov.

Po-stoj na živi ulici in tržnica NVO

Zadnji dan festivala Zmaj ‘ma mlade Boreo pripravi tržnico nevladnih organizacij in športnih idej. Po ulicah in trgih Postojne se na stojnicah predstavljajo nevladne organizacije v regiji – s svojimi izdelki, z brošurami, s promocijskim materialom, z delavnicami, z nastopi …

SMS obveščanje prostovoljcev

V okviru Regionalnega centra NVO smo vzpostavili SMS obveščanje o prostovoljskih delih v zasavski regiji, katerim se lahko pridružiš.

Posvet Izzivi podeželja

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami (NVO). Na posvetih se kreirajo priporočila za vzpostavitev učinkovitih pogojev za delovanje NVO in s tem dobrobiti lokalnih skupnosti.

Vzpostavitev Komisije za mlade in priprava Strategije za mlade v občini Kanal ob Soči

Mladi v Občini Kanal ob Soči so s pomočjo Regionalnega stičišča NVO Planota prišli do novih znanj in spretnosti, s katerimi bodo samostojneje vplivali na svojo prihodnost v lokalni skupnosti, prispevali k odločanju v okviru razprav, predlaganju ukrepov za mlade ali neposrednemu vključevanju v lokalno politiko. V sodelovanju z Občino Kanal ob Soči je bila s podporo stičišča vzpostavljena tudi komisija za mlade ter pripravljena strategija za mlade v Občini Kanal ob Soči.

Sinergija v gibanju 4D

Konzorcij najperspektivnejših NVO v koroški regiji s strokovnega in z organizacijskega področja, ki ga sestavljajo Zavod KONC, Nogometni klub Peca Črna na Koroškem, Nogometni klub Fužinar Ravne na Koroškem, Košarkarski klub Dravograd, Rokometni klub Slovenj Gradec in Rokometna šola Sebastjana Soviča, s pomočjo Koroškega regionalnega stičišča NVO uvaja inovativne, multidisciplinarne in učinkovite pristope na področju dela z mladimi skozi športne aktivnosti.

Tudi pri vas
nas lahko najdete!

Izberite regijo na zemljevidu Slovenije in preverite aktualne zgodbe, vašega regionalnega stičišča.