Meni Zapri

Izpostavljamo

Dobre zgodbe

»12 regionalnih stičišč v sodelovanju z NVO-ji in drugimi partnerji v okolju že od leta 2008
piše uspešne zgodbe. Poglejte jih nekaj …«

Za vas pripravljamo tudi krajše članke, ki vam bodo pomagali k uspešnejšem delovanju vaše organizacije.

Digitalne rešitve in pomoč ZA NVO: nevladniki razvili več kot 30 digitalnih orodij

19. junij 2023

Več kot 150 predstavnikov nevladnih organizacij je na nacionalni konferenci Digitalna orodja in rešitve za NVO, ki jo je 1. 6. 2023 organizirala mreža stičišč ZaNVO, prisluhnilo predstavitvi okoli 30 digitalnih orodij, ki so jih razvile ali nadgradile nevladne organizacije.

Šola za župane: Skupna kampanja 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij 

17. april 2023

12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij (RSNVO) ob lokalnih volitvah, ki so potekale v novembru 2022, ponovno po letu 2018, je pripravila skupno kampanjo za večjo vključenost NVO v aktivnosti strank, list in županskih kandidatov.

Obseg občinskega financiranja NVO

6. marec 2023

V okviru akcije, ki smo jo izvajali v preteklem letu, smo neposredno od lokalnih samouprav oziroma njihovih občinskih uprav in posameznih uradov in služb pridobili podatke o financiranju NVO iz naslova javnih razpisov in drugih oblik financiranja po vsebinskih področjih. 

Degradirana območja lahko oživimo v sodelovanju z NVO

21. november 2022

»Če neko društvo nudi začasno zavetje 70 brezdomnim ljudem in ta njihov program podpirata tako država kot občina, pa društvo ostane brez prostorov za delovanje – čigav problem je to? Zgolj problem tega društva, ali tudi države in občine?« Tako je Tina Divjak s CNVOS povprašala več kot sto udeležencev nacionalne konference Prostori ZA skupnost, ki je prek spleta potekala v četrtek, 17. novembra 2022, in sta jo organizirala Mreža stičišč nevladnih organizacij ZaNVO ter Skupnost občin Slovenije.

Predstavitev regijskih stičišč ministrici za javno upravo, november 2022

7. novembra 2022 je potekalo srečanje med Mrežo regionalnih stičišč in ministrico za javno upravo, Sanjo Ajanović Hovnik.

Na srečanju smo izmenjali stališča o vlogi regionalnih stičišč pri pripravi nove  Strategije razvoja nevladnih organizacij ter spregovorili tudi o razvoju, rasti in krepitvi sektorja nevladnih organizacij in njegovem pomenu pri delovanju na lokalnem nivoju.

2. delovno srečanje predsednika Vlade RS z nevladnimi organizacijami

 2. delovno srečanje predsednika Vlade RS z nevladnimi organizacijami Srečanja predstavnikov vlade in nevladnih organizacij, namenjenega dogovoru o načinu sodelovanja, smo se v petek, 29. julija 2022, udeležili tudi predstavniki 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij in v skupnem imenu naše mreže ZaNVO izpostavili nekaj predlogov za izboljšanje delovanja nevladnega sektorja.

Šola za župane

Gre za pobudo, ki je bila organizirana s strani vseh 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij ob lokalnih volitvah 2018. Z županskimi kandidati in kandidatkami ter njihovimi štabi smo bili predstavniki lokalne skupnosti, nevladne in druge organizacije »sošolci«.

NVO v savinjski regiji so izbrale temo usposabljanja

Nevladne organizacije v savinjski regiji so izrazile željo, da se želijo okrepiti na področju spletnega marketinga in priprave učinkovitih komunikacijskih kampanj za svoje ciljne skupine. Regionalno stičišče Novus je tako zanje organiziralo usposabljanje na to temo.

Pozabljena polovica Novega mesta

Projekt se je lotil lokalnega izziva na način in z rezultati, kot jih zagovarja Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije: s povezovanjem NVO in ostalih organizacij, z vključevanjem javnosti in z vzpostavljanjem novih produktov.

Pozabljena polovica Novega mesta želi izpostaviti zgodovinsko spregledane pomembne ženske iz preteklosti mesta.

Dobrodelna akcija #podarizvezek

LRF za Pomurje v okviru programa Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja na pobudo društva Pomagajmo odprtih src za otroke iz socialno ranljivih skupin iz Pomurja vsako leto organizira dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin #podarizvezek. Namen akcije je tudi krepitev družbene odgovornosti in čezsektorsko povezovanje podjetij, javnih institucij, nevladnih organizacij, medijev in posameznikov.

Vključevanje priseljenk

V okviru stičišča nevladnih organizacij s povezovanjem institucij in z grajenjem skupnosti celostno naslavljamo izzive migracij in vključevanja.

Posavski konzorcij NVO za večjo vključenost ranljivih skupin

V konzorciju smo zbrali pet nevladnih organizacij, ki so se ukvarjale vsaka s svojimi ranljivimi skupinami, predvsem na področju mladih in sociale. Skozi partnerstvo so se združili, integrirali svoje storitve, jih optimalno prilagodili in naredili dostopne za širši krog uporabnikov.

Narišimo obalo

Kulturno izobraževalno društvo PiNA smo 21. septembra 2018 v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018 organizirali prvo akcijo množičnega skupnostnega načrtovanja prostora v obalno-kraški regiji in eno večjih nasploh v Sloveniji – NARIŠIMO OBALO.

Uvedba participativnega proračuna v Mestni občini Maribor

Na Zavodu PIP smo se v programu Regionalnega stičišča NVO Podravja lotili uvedbe participativnega proračuna v Mestni občini Maribor kot največji občini, ki bo odslej vpisana na zemljevid občin s tem mehanizmom vključevanja in sodelovanja občanov.

Po-stoj na živi ulici in tržnica NVO

Zadnji dan festivala Zmaj ‘ma mlade Boreo pripravi tržnico nevladnih organizacij in športnih idej. Po ulicah in trgih Postojne se na stojnicah predstavljajo nevladne organizacije v regiji – s svojimi izdelki, z brošurami, s promocijskim materialom, z delavnicami, z nastopi …

SMS obveščanje prostovoljcev

V okviru Regionalnega centra NVO smo vzpostavili SMS obveščanje o prostovoljskih delih v zasavski regiji, katerim se lahko pridružiš.

Posvet Izzivi podeželja

Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami (NVO). Na posvetih se kreirajo priporočila za vzpostavitev učinkovitih pogojev za delovanje NVO in s tem dobrobiti lokalnih skupnosti.

Vzpostavitev Komisije za mlade in priprava Strategije za mlade v občini Kanal ob Soči

Mladi v Občini Kanal ob Soči so s pomočjo Regionalnega stičišča NVO Planota prišli do novih znanj in spretnosti, s katerimi bodo samostojneje vplivali na svojo prihodnost v lokalni skupnosti, prispevali k odločanju v okviru razprav, predlaganju ukrepov za mlade ali neposrednemu vključevanju v lokalno politiko. V sodelovanju z Občino Kanal ob Soči je bila s podporo stičišča vzpostavljena tudi komisija za mlade ter pripravljena strategija za mlade v Občini Kanal ob Soči.

Sinergija v gibanju 4D

Konzorcij najperspektivnejših NVO v koroški regiji s strokovnega in z organizacijskega področja, ki ga sestavljajo Zavod KONC, Nogometni klub Peca Črna na Koroškem, Nogometni klub Fužinar Ravne na Koroškem, Košarkarski klub Dravograd, Rokometni klub Slovenj Gradec in Rokometna šola Sebastjana Soviča, s pomočjo Koroškega regionalnega stičišča NVO uvaja inovativne, multidisciplinarne in učinkovite pristope na področju dela z mladimi skozi športne aktivnosti.

Tudi pri vas
nas lahko najdete!

Izberite regijo na zemljevidu Slovenije in preverite aktualne zgodbe, vašega regionalnega stičišča.