Meni Zapri

Šola za župane

“Šola za župane” je pobuda 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij za bolj povezane in aktivne lokalne skupnosti. 

Namen “Šole za župane” je prispevati h kakovostni predvolilni debati, ki bo obsegala teme, pomembne za razvoj lokalne skupnosti ob lokalnih volitvah 2022.

Ključni cilji “Šole” so vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov in kandidatov za svetnike, odpirati aktualne teme v času predvolilne kampanje, ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi NVO sektorja v lokalnem okolju.

 

Dogodki pred lokalnimi volitvami 2022

V okotbru in novembru bomo regionalna stičišča izvedla več lokalnih dogodkov v obliki posvetov in javnih debat, ki bodo vključevali kandidate za župane, kandidate za svetnike, nevladne organizacije in občane.