Meni Zapri

Zakaj in kako izdati e-račun s kvalificiranim digitalnim potrdilom

2023-zanvo-eracun-800-px-2

Nevladne organizacije veliko in pogosto »poslujemo« z občinami, javnimi zavodi, ministrstvi, šolami, krajevnimi skupnostmi …, torej s proračunskimi uporabniki oziroma javnim sektorjem.

Ko izdajamo račun proračunskim uporabnikom, ga je potrebno izdati v e-obliki, kar lahko storimo tudi preko portala UJPeRačun.

Portal UJPeRačun je spletna aplikacija, ki je namenjena pravnim in fizičnim osebam za pripravo in pošiljanje e-računov prejemnikom v javnem sektorju oziroma proračunskim uporabnikom.

Kako izdati e-račun

Izdajanje e-računov omogočajo vsi ponudniki računovodskih programov, kot tudi banke, preko sistema e-bančništva.

V kolikor pa proračunskim uporabnikom izdajate manj kot 5 računov mesečno (kar je manj kot 60 računov letno), lahko uporabite brezplačno rešitev izdajanja e-računov preko portala UJPnet.

V naslednjem članku bomo pogledali, kako izdati e-račun preko portala UJPnet.

Registracija na portalu UJPnet

Prvi korak je registracija v sistemu. Uporabnik izpolni spletno vlogo za dostop do aplikacije UJPeRačun. Za uporabo spletne aplikacije UJPnet potrebujete digitalno potrdilo SIGEN-CA ali SIGOV-CA, overitelja Ministrstva za javno upravo.

Po prejemu gesla za dostop do aplikacije UJPeRačun (uporabnik ga prejme na e-naslov, ki ga je navedel v vlogi) uporabnik preizkusi vstop v aplikacijo in nato v zavihku »Nastavitve« uredi skupne značilnosti e-računov, vezanih na izdajatelja (faksimile podpisa, logotip, ime odgovorne osebe, zapis v nogi računa) – opisano pod točko D. Nastavitve. (vir: https://eracuni.ujp.gov.si/)

Ob prvi lokalni prijavi bo aplikacija zahtevala spremembo gesla.

Izdaja e-računa

Digitalno potrdilo vstavite v USB režo v vašem računalniku in pojdite v iskalniku (spletni iskalniki Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox … naj bodo v zadnjih dveh različicah in ne starejši) na spletno stran https://eracuni.ujp.gov.si/.

1. Vpis v UJPnet

 1. Izberite možnost LOKALNA PRIJAVA – vstopi.
 2. Nato vam ponudi izbiro digitalnega potrdila z vašim imenom, ki ga potrdite s klikom. Vpišite geslo, ki ste ga dobili z digitalnim potrdilom.
 3. Nato vpišete geslo za vstop v aplikacijo UJPnet.

Sedaj lahko pričnete z vnašanjem e-računa.

2. Vnos podatkov naše organizacije

Najprej morate dodati prejemnika, v tem primeru je to vaša organizacija. To storite tako, da kliknete na NASTAVITVE:

Ko v polje vpišete vašo davčno številko, se vam avtomatsko izpišejo vsi ostali podatki. S klikom na gumb SHRANI VLOGO, se vaši podatki shranijo.

3. Vnos e-računa

Sedaj greste ponovno na zavihek VNOS E-RAČUNA in izberite izdajatelja – to ste vi. ter Kliknite NOV E-RAČUN.

Sedaj je potrebno izpolniti podatke:

 • Prejemnik: v iskalniku poiščite tistega, ki mu pošiljate e-račun (npr. Občina Sevnica …)
 • Vrsta dokumenta: Na voljo imate več izbire, vendar boste v primeru, ko izdajate e-račun za sofinanciranje projekta (sredstva iz razpisa), OBVEZNO izbrali 387-zahtevek. V kolikor gre za katero koli drugo naročilo, izberete 380-račun.
 • Datum izdaje: tisti datum, ko izdajate račun
 • Številka dokumenta: vpišite, kateri po vrstnem redu je to vaš izdani račun
 • Kdaj se je storitev, ki jo zaračunavate, izvajala (lahko obdobje, lahko pa samo en datum)
 • Kraj izdaje: vpišite sedež vaše organizacije
 • Rok plačila: vedno je 30 dni od dneva izdaje (preračunajte)
 • Način plačila: izberite možnost Račun je potrebno plačati
 • Koda namena: v kolikor ni kako drugače določeno v pogodbi ali naročilnici, sklepu …, potem izberite OTHR – drugo
 • Referenca: če je referenca navedena v pogodbi ali naročilnici, sklepu …., potem vpišite tisto, sicer vpišite 00 in dodajte številko računa, ki ga imate zavedenega zgoraj pod okencem Številka dokumenta (npr. 00 1-2023)
 • Vrsta ref. dokumenta: izberite, na kateri dokument se ta e-račun navezuje – ali gre za pogodbo, sklep, naročilnico (izberite med možnostmi, najverjetneje bo pogodba ali naročilo kupca)
 • Številka ref. dokumenta: prepišite številko pogodbe, sklepa, naročilnice …
 • Datum ref. dokumenta: Navedite datum pogodbe, sklepa, naročilnice …
 • Začetni tekst: v to polje opišite, kaj zaračunavate, npr: V skladu s pogodbo XYZ-123 vam izdajamo račun za sofinanciranje programa športa v letu 2022 …
 • Nato izpolnite vsa naslednja polja: Vrsta blaga/storitve, Količina, Enota mere, Popust, Znesek popusta, DDV, Davčna koda, Vrednost brez DDV kot je prikazano v spodnjem primeru. Po potrebi dodate postavko (če zaračunavate več storitev) s klikom na
 • Bodite pozorni, da pri cenah pišete vejice in ne pike (npr. 123,00)
 • Končni tekst: ker niste DDV zavezanec, morate tu obvezno dodati tekst: DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.
 • Ko ste izpolnili vsa zahtevana polja, kliknite SHRANI

4. Dodajanje prilog

V kolikor morate dodati prilogo, kliknite na IZBERI DATOTEKO ter iz vaše naprave dodajte želeni dokument.

V kolikor se vam pokaže okence, ki vam sporoča, da vaša datoteka presega dovoljeno velikost, kliknite V REDU in nadaljujte. Odpre se vam novo okno, kjer ponovno kliknite PREBRSKAJ in poiščite datoteko, kliknite NALOŽI in nato zaprite okno. V skupnem seštevku pa priložene datoteke vseeno ne smejo presegati velikosti 1 MB. Če ste dodali napačno datoteko, kliknite gumb ODSTRANI.

Ko dodate vse potrebne priloge, ponovno kliknite na gumb SHRANI.

5. Izdaja e-računa

Ko ste dodali vse priloge in kliknili SHRANI, kliknete na gumb ZAKLJUČI. Sistem vas preko pojavnega okenca opozori, da e-račun podpisan in pripravljen za pošiljanje, kjer potrdite V REDU.

Na tej točki imate še vedno možnost preveriti, če ste vse pravilno vnesli, s klikom na PREGLEJ. S klikom na SHRANI PREDLOGO E-RAČUNA, si lahko ustvarite osnutek za naslednjič (v primeru, da večkrat pošiljate istemu prejemniku).

Za svojo evidenco pa si lahko e-račun shranite s klikom na dnu e-računa na e-Racun.PDF, saj se v aplikaciji e-računi po dveh mesecih izbrišejo.

Če so vsi podatki pravilni, kliknite POŠLJI! S tem je e-račun poslan prejemniku e-računa.

V kolikor pa morate kaj popraviti, kliknite BRIŠI in začnite na novo z vnašanjem e-računa, od začetka.

* Pregled izdanih e-računov

Preko zavihka IZDANI E-RAČUNI lahko spremljate statuse poslanih e-računov.

Statusi poslanih oziroma izdanih e-računov:

 • Dostavljen: e-račun je bil dostavljen prejemniku.
 • Nedostavljen: e-račun ni bil dostavljen prejemniku (s klikom na status Nedostavljen se izpiše, zakaj e-račun ni bil dostavljen prejemniku).
 • Sprejet: e-račun je bil dostavljen in prejemnik je potrdil prejem(s klikom na status Sprejet se izpiše sporočilo prejemnika).
 • Zavrnjen: e-račun je bil dostavljen, vendar ga je prejemnik zavrnil (s klikom na status Zavrnjen se izpišejo razlogi zavrnitve e-računa).

Srečno!

Zavod Dobra družba, Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja

Vir fotografij: posnetki zaslona