Meni Zapri

Predstavitev regijskih stičišč ministrici za javno upravo, november 2022

2022_11_07_srecanje-MJU-zanvo (1)

7. novembra 2022 je potekalo srečanje med Mrežo regionalnih stičišč in ministrico za javno upravo, Sanjo Ajanović Hovnik.


Spoštovana ga. ministrica in ostali prisotni,

dovolite mi, da na kratko predstavim horizontalno podporno okolje za NVO na lokalni ravni, ki ga preko delovanja regijskih NVO stičišč zagotavljamo tukaj prisotne organizacije. Za boljši uvid v stanje, ki smo ga skupaj z državo uspeli ustvariti v preteklih 15 letih delovanja regionalnih NVO stičišč, se na kratko vračam v preteklost. Leta 2003 se je zgodila nacionalna konferenca z naslovom Vzpostavimo sodelovanje, ki je spodbudila iskanje rešitev za hitrejši razvoj sektorja, krepitev sodelovanja med NVO, državo in lokalnimi samoupravami. Sledile so različne raziskave, ki so na podlagi ugotovljenega stanja podale predloge rešitev in v sektorju je prevladalo strinjanje, da je za hitrejši razvoj, krepitev sodelovanja in izvajanje javnih storitev potrebno zagotoviti podporno okolje, ki bo pomagalo opolnomočiti organizacije, na drugi strani pa krepiti zavedanje pri odločevalcih o pomenu sodelovanja z NVO in civilno družbo v procesih načrtovanja in izvajanja javnih politik.

Leta 2008 so s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, pričela delovati regionalna NVO stičišča. Danes je podporno okolje del slovenske sistemske ureditve, ki nam jo zavidajo tudi preko naših meja. Na to smo lahko ponosni tako nevladniki kot država.

Nevladne organizacije ki zagotavljamo podporne storitve, smo prepričane, da nam je uspelo doseči ali se približati ciljem, postavljenim pred dvema desetletjema, ki so predstavljali želje in boje generacij nevladnikov.

Danes so nevladne organizacije veliko bolj povezane in prepoznane kot partner državi in lokalnim samoupravam, vključene v pripravo javnih politik, pa naj gre za pripravo nacionalnih ali lokalnih strategij, podlag za črpanje kohezijskih sredstev, sodelovanje v pripravi zakonov in predpisov do izvajanja občinskih participativnih proračunov in drugih oblik sodelovanja in vključenosti. Ni pa bilo to enostavno doseči in pri tem preseči nekatere trdo vsidrane poglede in razumevanje  odločanja v občinah in državi.

Da je temu danes drugače je bilo potrebno »odpirati glave« odločevalcem in opolnomočiti nevladne organizacije za participacijo in jih spodbuditi k sodelovanju. Brez strahu, občutka ogroženosti ali nemoči.

Regionalna NVO stičišča smo torej v preteklih 15 letih pomembno prispevala k razvoju sektorja, krepitvi sodelovanja z javnim in zasebnim sektorjem, večanju strokovne in organizacijske usposobljenosti za izvajanje javno koristnih programov, k izboljšanju pogojev za delovanje, k prepoznavnosti in ugledu ter večji odpornosti na žal še vedno prisotne poskuse diskreditacije in zmanjševanja vpliva nevladnih organizacij, še posebej, ko so kritične do dejanj vsakokratne oblasti.

Naj navedem še nekaj dosežkov na katere smo pa res ponosni:

tudi s podporo regijskih stičišč je število občin, ki so uvedle participativni proračun v zadnjih nekaj letih naraslo na 39. Izdelali smo modele PP, organizirali nacionalno konferenco in izdelali priročnik, ki na enem mestu predstavi pomen participativnega proračuna in napotke za njegovo izvajanje. Zgodba se nadaljuje.

Z vrsto akcij in kampanj smo utrjevali medsektorsko sodelovanje in kredibilnosti NVO kot partnerjev. Povezali smo javne službe, podjetja in NVO v iskanju rešitev za potrebe v lokalnih okoljih. Bili so programi teambuildingov, skupnostne fundacije, stekla je obnova nacionalnega spomenika Baza20, novomeške ulice so naposled dobile poimenovanje tudi po zaslužnih ženskah, spodbudili smo dejavnosti usmerjene v naslavljanje dolgožive družbe, vzpostavljeni so medgeneracijski centri, psihosocialne podporne skupine za starostnike, vstopna točka za socialne storitve v goriški regiji in medsektorska prostovoljska mreža, šolske NVO vsebine, občinski NVO forum in občinska posvetovalna telesa za razvoj NVO. Vključeni smo v razvojne svete regij in Svet vlade za razvoj NVO in prostovoljskih organizacij. Nakatera partnerstva so obstala, druga ne, vsa pa so prispevala k razvoju skupnosti, čemur so namenjena.

163 organizacij, ki smo jih prepoznali kot NVO s potencialom je bilo samo v zadnjih 3 letih vključenih v organizacijski in strokovni razvoj, kar je prispevalo k njihovi rasti, predvsem pa k razvoju javnokoristnih programov za lokalno skupnost. 116 novih storitev, več kot 4 milijone evrov sredstev, ki so prišla v regije kot neposredni rezultat dela z NVO.

S stalnim angažiranjem na področju zagovorništva so tako regijska stičišča kot lokalne NVO postale deležnik lokalnega razvoja, pa naj gre za pripravo strategij, predpisov, načrtovanja regionalne kohezijske politike, izboljšav razpisov, zagotavljanja podatkov o NVO idr. Trenutno poteka Šola za župane, druga generacija, ki med predvolilne teme umešča tudi večkrat prezrte družbene, okoljske, kulturniške in druge vsebine.

In nenazadnje, nastalo je ogromno število objav v medijih, izvodov nevladniških časopisov, e-novičnikov, organiziranih konferenc, sejmov in kampanj, ki so utrjevali prepoznavnost in ugled NVO, prispevali k povezovanju in promociji programov namenjenih javnosti.

Med neuresničenimi ali delno uresničenimi cilji so še vedno večja vloga NVO v izvajanju javnih storitev oz. njihov prenos iz javnega sektorja. Model dominacije države in javnega sektorja je še vedno izjemno močan, kar nas v veliki meri razlikuje od držav, kjer so javne storitve v večji meri prepuščene zasebnemu oz. neprofitnemu sektorju. Tudi število zaposlenih in odstotek javnega financiranja (ravno zaradi omejenega prenosa javnih storitev) še vedno zaostaja za primerljivimi državami. Zato vloga in pomen podpornih organizacij še zdaleč nista izčrpani. Izzivov je več kot dovolj. Želje in energije, da nadaljujemo z delom pa prav tako.

V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj predlogov in pobud, ki smo jih oblikovali v mreži nevladnih podpornih organizacij ZaNVO skupaj z lokalnimi NVO in če se vam bod naši predlogi zdeli koristni, jih bomo z veseljem pomagali razviti in izvajati.

pripravil Bojan Golčar